START Cytat tygodnia
Cytat tygodnia PDF Drukuj
piątek, 17 czerwca 2011 07:17


„Eucharystia jest największym darem i cudem, gdyż uobecnia się w Niej tajemnica

męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa(...)

Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę prawdę,

drodzy Bracia i Siostry, adorując razem z wami tę tajemnicę:

tajemnicę wielką, tajemnicę miłosierdzia. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie,

w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się

aż do końca (por. J 13, 1) - miłość, która nie zna miary"(EE 11).

                                             /JAN PAWEŁ II/