START Cytat tygodnia
Cytat tygodnia PDF Drukuj
niedziela, 24 kwietnia 2011 20:39


„Z tego miejsca, gdzie zmartwychwstanie zostało ogłoszone najpierw niewiastom,

a później apostołom, wzywam usilnie wszystkich członków Kościoła,

aby na nowo przyrzekli posłuszeństwo Bożemu nakazowi niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi.

U zarania nowego tysiąclecia ogromna jest potrzeba głoszenia na dachach Dobrej Nowiny o tym,

iż «tak (...) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16).“

                                                                                           /JAN PAWEŁ II/